Iga ettevõte tahab kasutada kõige efektiivsemaid töömeetodeid ja infosüsteemid on siin suurteks abimeesteks, võimaldades lihtsustada kasutajate igapäevaseid tööülesandeid.

Infosüsteemi loomine vajab süstemaatilist lähenemist ettevõtte vajadustele, olemasolevatele rakendustele ning koostööpartneritele. Kõige olulisemateks nõueteks infosüsteemide osas on turvalisus, kiirus, integreeruvus ning sõltumatus platvormist ja seadmest.

Analüüs

Kaardistame ja analüüsime põhjalikult teie ettevõtte vajadused ja kujundame selle põhjal tervikpildi, mis aitab mõista kogu loodava süsteemi keerukust, nõudmisi ja toimimist. Mõtleme läbi infosüsteemi arhitektuuri, kasutajakogemuse (UX) ja kasutajaliidese (UI).
Otsime vastused küsimustele:

 1. Mis on uue infosüsteemi eesmärk? Milliseid funktsioone peab süsteem täitma?
 2. Kas uus infosüsteem peaks integreeruma olemasolevatesse süsteemidesse?
 3. Millised tegevused asendab? Millised protsessid lisab?
 4. Kas ja kui palju uus infosüsteem olemasolevaid süsteeme mõjutama hakkab?
 5. Millised on süsteemi loomiseks vajalikud ressursid?
 6. Milliseid analüüsi ning kontrollstruktuure soovitakse näha?
analüüs

Süsteemi disainimine

Head infosüsteemid nõuavad pisiasjadeni läbimõeldud disaini ja selle põhjal prototüübi loomist. Disaini eesmärgiks on saavutada valitud vahenditega lahendus, mis võimalikult täpselt rahuldab kujundatava keskkonna kasutajate vajadusi. Disaini faasis:

veebidisain
 1. Määrame ära konkreetsed tehnilised lahendused süsteemi loomiseks.
 2. Valmivad andmebaaside ning protsesside skeemid.
 3. Mõtleme läbi süsteemi turvaaspektid.
 4. Määrame ära alamsüsteemid ja nende nõudlused.
 5. Defineerime süsteemide funktsionaalsuse.
 6. Disainime kasutajaliidese.

Süsteemi arendus

Antud faasis valime lahenduskeskkonna, projekteerime vajalikud moodulid, andmetabelid, kasutajarollid, kirjutame valmis vajaliku tarkvarakoodi, testime tehtud tööd ja parendame ilmnenud vead. Koostame tehnilise dokumentatsiooni tehtud tööde kohta ning sobitame infosüsteemi kasutajakeskkonda.

Automatiseerimine. Osa protsesse on mõistlik ja võimalik tarkvara abil automatiseerida, selle tarbeks loome vajalikud tarkvaralised lahendused. Näiteks saab nii kiiremini informatsiooni koguda ja töödelda, koostada perioodilisi aruandeid ja saata neid otse e-postile või avaldada intranetis/internetis. Samuti saab automatiseerida infovahetust ning teavitussüsteeme.

Liidestamine. Saame liidestada erinevad infosüsteemid ja seadmed üheks tervikuks, nii väheneb vigade hulk ja tõuseb töö kiirus. Näiteks erinevad raamatupidamisprogrammid, maksekeskused, GPS jälgimisseaded jne.

kodulehe arendus

süsteemi juurutamine

Süsteemi juurutamine

Juurutamise faasis võetakse loodud rakendus kasutusele ehk me käivitame loodud infosüsteemi reaalses keskkonnas. Kontrollime, kas kõik funktsioonid toimivad nii nagu need said disainitud. Tulevastele kasutajatele teeme põhjaliku koolituse, käime samm-sammult loodud süsteemi läbi, teeme selgeks kasutajapõhimõtted ja vajadusel koostame juhendi, et rakenduse haldamine mugav oleks.


Haldus

Selleks, et infosüsteemid pikaajaliselt ilma viperusteta toimiksid tuleb neid pärast valmimist regulaarselt hallata. Pakume kasutajale meiepoolset IT-tuge ning vajadusel tuge süsteemi kasutamisel. Samuti teostame (turva)uuendusi, parendustöid ning lisaarendusi.

Soovid lisainformatsiooni? Võta meiega ühendust ja tule tasuta konsultatsioonile!

kodulehe tegemine hooldus

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.