Qvalitas

Meliva Qvalitas AS on Eesti suurim töötervishoiuteenuse pakkuja, kes on olnud Web Systemsi klient aastast 2020. Qvalitase projekt on väga hea näide suurepärasest koostööst, kus ühelt poolt väga teadlik, nõudlik ja kaasamõtlev klient ning teiselt poolt Web Systems oma meeskonna ja varasema kogemusega said pead kokku pandud ning lõid lihtsa, funktsionaalse ja ilusa veebilehe nii tervishoiuteenuse klientide kui ka arstikeskuse enda töötajate jaoks. Kuna Qvalitase klientuur on väga laialdane ja mitmekesine, pidi viimnegi detail olema hästi läbi mõeldud ning disain ja kasutajateekond selge ja arusaadav võimalikult erineva taustaga kasutajatele.

Isehallatav sisuhaldussüsteem

Kui Qvalitas meiega umbes kolm aastat tagasi ühendust võttis, oli nende soov oma kodulehte kaasajastada. Põhiline mure oli selles, et vana veebilehte ei saanud praktiliselt üldse iseseisvalt hallata, raske oli midagi ise muuta ja seetõttu pidi alati tolleaegselt partnerilt muudatuste sisseviimist paluma, mis aga võttis alati aega. Kuna õige info kommunikeerimine oma klientidele on tervishoiuteenuse pakkujale kriitilise tähtsusega, siis ei saanud ka info uuendamisega pikalt venitada.

Qvalitas veebilehe disain ja arendus, Web Systems

Läbimõeldud klienditeekond ja vajalikud funktsionaalsused

Teiseks ei olnud vana veebilehe kasutajal hästi leitavad erinevad tervishoiuteenused. Seetõttu pidi uue veebilehe tegemisel hoolikalt silmas pidama, et klienditeekond saaks võimalikult lihtne ja arusaadav. Koostöös kliendiga sai läbi töötatud, joonistatud ja katsetatud mitu erinevat versiooni kuni jõuti optimaalseima lahenduseni. Muuhulgas sai kodulehele lisatud koolitustele registreerimine, arstide otsing ja tööle kandideerimine.

Qvalitas veebilehe disain ja arendus, Web Systems

Koostöö jätkumine

Praegune veebileht on arendatud selliselt, kus lehel saab admin keskkonnast sisu ise muuta, selleks ei pea pöörduma meie ega teise arendaja poole. Pärast esimese kodulehe versiooni valmimist jätkus tihe koostöö. Kuna Qvalitas uuendas oma brändi, tuli 2022 ka veebilehele uuenduskuur teha. Uuendatud sai nii veebilehe välimust kui ka menüüd, kuna teenuseid oli vahepeal juurde tulnud ning esialgne lahendus ei toiminud enam nii nagu varem.

Qvalitas on olnud meile suurepärane partner! Täpne ja põhjalik, nii nagu ühelt tervishoiuteenuse pakkujalt või arstilt oodata võib! Oleme andnud endast parima, et pakkuda parimat teenust, tulla vastu erisoovidele ning anda oma panus ühe Eesti suurima ja tuntuma tervishoiuteenuse pakkuja eduloole.