SEO märksõnad, mis toovad tulemust

Iga turundaja on mingil määral kursis SEO ehk otsingumootori optimeerimise protsessiga. Tegemist on niivõrd võimsa turundusvahendiga, et ükski äriomanik ei tohiks täna selles valdkonnas täielik võhik olla.

Aga kui sa veel ei tea, siis SEO ehk kodulehe otsingumootorile optimeerimine on protsess, mille eesmärk on parandada veebilehe nähtavust otsingumootorite tulemustes. SEO hõlmab erinevaid strateegiaid ja tehnikaid, nagu märksõnade uurimine, sisu optimeerimine ja tehnilised muudatused, mis aitavad otsingumootoritel leida ja paremini hinnata veebilehe sisu. Tõhus SEO toob kaasa suurema orgaanilise liikluse, mis võib suurendada konversioone ja äriedu.

SEO märksõnad on seega SEO vundament, mis määravad, kui hästi koduleht otsingumootorites nähtav on. Õigete märksõnade valimine ja kasutamine võib oluliselt tõsta veebilehe liiklust ja parandada konversioonimäärasid. Uurime lähemalt, miks märksõnade valik on oluline, kuidas valida õigeid märksõnu ja milliseid tööriistu kasutada, et leida kõige tõhusamad märksõnad. Lisaks jagame praktilisi näpunäiteid, kuidas kasutada analüüsi tulemusi sisu loomisel ja optimeerimisel.

Mis on SEO märksõnad?

SEO märksõnad on konkreetsed sõnad ja fraasid, mida inimesed kasutavad otsingumootorites teabe leidmiseks. Need sõnad aitavad otsingumootoritel mõista, millest veebileht räägib, ning seeläbi määravad, millistes otsingutulemustes ja millisel positsioonil veebileht kuvatakse. 

Õigete märksõnade valimine ja kodulehe optimeerimine on kriitilise tähtsusega, kuna need mõjutavad otseselt veebilehe nähtavust, orgaanilist liiklust ja lõpuks ka ettevõtte edu. SEO märksõnade strateegiline kasutamine aitab sihtida õiget sihtrühma ja suurendada veebilehe asjakohasust.

Kuidas need mõjutavad veebilehe nähtavust otsingumootorites

SEO märksõnad mängivad kriitilist rolli veebilehe nähtavuses otsingumootorites. Kui veebileht sisaldab hästi valitud ja optimeeritud märksõnu, aitab see otsingumootoritel mõista, millest veebileht räägib ja kellele see on suunatud. Märksõnad mõjutavad otsingumootorite algoritme, mis määravad, millistes otsingutulemustes ja millisel positsioonil veebileht kuvatakse. Tulemuseks on suurem orgaaniline liiklus ja parem sihtgrupi jõudmine, mis omakorda võib tõsta konversioone ja äriedu. 

Märksõnad on otsene lüli selle vahel, mida inimesed veebist otsivad ja mis on sinu kodulehel leitav. Selle tõttu ongi oluline, et ka otsingumootorid mõistaksid sinu pakutavat ja aitaksid õigetel klientidel sinuni jõuda. 

Sinu märksõnad on just need, mida inimesed otsingumootoritesse sisestavad.

Seega on õige märksõnade valik ja kasutamine otsustava tähtsusega veebilehe edu tagamisel. Lisaks aitab põhjalik märksõnade analüüs tuvastada uued võimalused turunduses ja sisu loomisel, tagades konkurentsieelise.

Kuidas valida õigeid märksõnu?

Õigete märksõnade valimine on oluline samm SEO strateegias. Siin on mõned peamised sammud, mida järgida:

 1. Uuri oma sihtrühma: Mõista, milliseid sõnu ja fraase sinu potentsiaalsed kliendid kasutavad, otsides sinu pakutavaid tooteid või teenuseid. Võimalusel kaasa uuringusse inimesi, kes on sinu potentsiaalsed kliendid, mitte valdkonna asjatundjad.
 2. Kasuta märksõnatööriistu: Tööriistad nagu Google Keyword Planner, Ahrefs, Semrush ja Ubersuggest aitavad leida populaarseid ja asjakohaseid märksõnu. Kindlasti ei tasu peljata ka lihtsalt Google-s erinevaid otsingusõnu kasutamast. Google-i algoritmid on vägevad ja annavad isegi soovitusi, kuidas kasutajad midagi otsivad.
 3. Analüüsi konkurentsi: Vaata, milliseid märksõnu kasutavad sinu konkurendid. Hinda nende edukust ja analüüsi, kas need võiksid olla sobivad ka sinu kodulehel. 
 4. Hinda märksõnade otsingumahtu ja konkurentsi: Vali märksõnad, millel on kõrge otsingumaht ja madal konkurents. Just nende märksõnadega on lihtsam otsingutulemustes tõusta. Aga siiski peavad valitud märksõnad olema asjakohased.
 5. Kontrolli asjakohasust: Veendu, et valitud märksõnad on sinu toodete või teenustega seotud ja vastavad klientide kavatsustele. Klient ei ole juhm ja kui ta ei leia veebilehelt märksõnale vastavat infot, siis ta lihtsalt lahkub lehelt.
 6. Loo märksõnaloendeid: Jaga märksõnad primaarseteks, sekundaarseteks ja pika sabaga (long-tail) märksõnadeks, et hõlmata laiemat otsingute spektrit.
  • Peamised (primaarsed) märksõnad on kõrge otsingumahuga sõnad, mis kirjeldavad sinu põhilisi tooteid või teenuseid. Näiteks Web Systemsi puhul on nendeks “veebiarendus” ja “veebidisain”.
  • Täiendavad (sekundaarsed )märksõnad toetavad primaarseid märksõnu ja võivad olla spetsiifilisemad. Näiteks meie puhul võib kasutada “veebiarendus väikeettevõtetele” või “kohalik veebidisain”.
  • Pika sabaga (long-tail) märksõnad on pikemad ja spetsiifilisemad fraasid. Need on väiksema otsingumahuga, kuid madalama konkurentsiga ja täpsemad. Näited: “kodulehe teenused Tallinnas”, “parim veebidisain ettevõtetele”.
 7. Märksõnade rakendamine: võta kasutusele valitud märksõnad sisu optimeerimisel. Kasutage valitud märksõnu sisus, metakirjeldustes, pealkirjades ja URL-ides.
 8. Tulemuste jälgimine ja kohandamine: Töö märksõnadega on kestev protsess. Jälgi märksõnade toimivust ja tee vajalikud kohandused optimeerimisstrateegias. Kuna ka sinu konkurendid parendavad oma SEO-d pidevalt, tuleb ka sul seda regulaarselt analüüsida ja vajadusel uuendada märksõnu. Soovitame seda teha üldise kodulehe hoolduse käigus.

Märksõnu valides veendu, et need on konkreetsed ja asjakohased. Mida täpsem oma märksõnades oled, seda kindlamalt jõuad oma sihtgrupini. Näiteks kui pakud kodukoristust, siis kasuta märksõnadena “kodukoristus” või “eramajade koristus”. Kui valid üldisemaid märksõnu nagu “koristus” või “koristusteenus”, siis konkureerid ka tööstus- ja äripindade koristusteenuse pakkujatega.

Otsingumaht, konkurents, kavatsus ja asjakohasus

Märksõnu valides tasub jälgida mõningaid parameetreid. Need aitavad sul aru saada, kas märksõna on väärtuslik või mitte.

Otsingumaht: See näitab, kui palju kordi teatud märksõna kuus otsitakse. Suure otsingumahuga märksõnad toovad rohkem liiklust, kuid on sageli ka konkurentsitihedamad.

Konkurents: See viitab sellele, kui palju teisi veebilehti konkureerivad samade märksõnade peale. Madala konkurentsiga märksõnad on kergemini optimeeritavad ja annavad kiiremaid tulemusi.

Kavatsus: Kasutajate kavatsus näitab, mida nad otsivad – kas teavet, ostu või midagi muud. Märksõnad peavad vastama kasutajate ootustele, et pakkuda väärtuslikku sisu.

Asjakohasus: Märksõnade asjakohasus tähendab, kui hästi need sobivad sinu veebilehe sisuga. Asjakohased märksõnad parandavad kasutajakogemust ja SEO tulemuslikkust. Klient veedab ka rohkem aega lehel, kui sisu vastab sellele, mida lehelt leida loodeti.

Web Systems, SEO mrksõnad, Ahrefs otsing, otsingusõnad
Kuvatõmmis Ahrefs veebitööriistast

Mis teeb märksõnast hea märksõna?

Iga ülaltoodud parameeter mõjutab seda, kas märksõna on hea ja ka efektiivne. Arusaadavalt on mõningatel ettevõtetel tegevusvaldkond nii kitsas ja klientuur nii spetsiifiline, et laialt kasutatavaid märksõnu ei olegi võimalik kasutada. Aga lihtsalt öeldes on hea märksõna:

 • Märksõna, mida otsitakse palju. Mida rohkem seda parem. AGA…
 • Mida väiksem on konkurents märksõnale, mida on optimeeritud lehel kasutatud, seda parem. Kui paljud on optimeerinud oma lehe samale märksõnale, siis on ka konkurents suurem.
 • Mida täpsemini valitud märksõna või fraas sinu toodet või teenust iseloomustab, seda parem.

Kuidas märksõnad jaotuvad?

Kuigi võib paista nagu märksõna on märksõna, siis tegelikult räägivad kasutajate otsingud selgelt, mis faasis nad oma otsingutega on. Sellest tulenevalt saab ka märksõnad jaotatada erinevatesse kategooriatesse.

 • Brändipõhised märksõnad – kui klient juba teab, mida ta otsib, siis järelikult tal on kodutöö tehtud ning otsitakse konkreetse brändi pakutavat. Näiteks võib klient otsida JBL kõrvaklapid.
 • Tootepõhised märksõnad – selliste märksõnade puhul on klient alles eeltöö faasis otsides parimat võimalikku lahendust. Need otsingud võivad olla üldised – näiteks kõrvaklapid.
 • Informatiivsed märksõnad – klient on enda jaoks avastanud probleemi, mida ta lahendada üritab. See ei pruugi isegi olla veel konkreetse toote otsing, vaid näiteks info kogumine teemal “parimad mürasummutavad kõrvaklapid”.
 • “Ostan kohe” tüüpi märksõnad – selliste otsingute puhul on kliendil kaart käes ja ta on valmis ostu sooritama. Sellest annab märku näiteks otsing “JBL kõrvaklapid sooduspakkumine”.
 • Alternatiivsed ja seonduvad märksõnad – need märksõnad on seotud sinu toodete ja teenustega ning aitavad kasutajatele sobivate pakkumisteni jõuda. Näiteks “mürasummutav” ei käi vaid kõrvaklappide, aga ka kõrvatroppide ja isegi siseviimistlusmaterjalide kohta.

Parimad tööriistad märksõnade analüüsiks

Nagu siiani loetu annab märku, on SEO märksõnade analüüs üksjagu tehniline töö. Õnneks on veebis saadaval nii tasuta kui tasulisi tööriisu, mis aitavad analüüsi teha süstematiseeritult ja tulemuslikult ning oluliselt täpsemini, kui ilma andmeteta see võimalik oleks.

Märksõna analüüsi tööriistad on hädavajalikud iga eduka SEO strateegia jaoks. Need aitavad tuvastada, millised märksõnad toovad kõige rohkem liiklust ja konversioone. Seejuures võtavad need arvesse märksõnade otsingumahtu, konkurentsi ja kasutajate kavatsusi. SEO tööriistad pakuvad põhjalikke andmeid ja analüüse, mis aitavad teha informeeritud otsuseid ning tagavad, et sinu SEO jõupingutused toovad soovitud tulemusi.

Kõige lihtsamini leiad vajalikud tööriistad, kui paned Google-i otsingusse “Keyword search tool” või “Keyword tool”. Nagu Google’i puhul ikka, on parimad üldiselt otsingutulemustes kohe esirinnas.

Tasuta tööriistad

Kui oled alles alustav ettevõtja või turundaja ning kohe ei taha tasulist tööriista valida, siis esialgu saad katsetada tasuta tööriistadega. Kuigi need ei pruugi pakkuda täielikku funktsionaalsust, on neilgi oma kasu. Google Search Console ei ole küll otseselt märksõnade tööriist, ent mõningast infot saab sealtki, eriti mis puudutab märksõnade toimimist.

Answerthepublic

Answerthepublic on visuaalne märksõnatööriist, mis aitab leida kasutajate küsimusi ja teemasid, mida inimesed otsivad. See esitab andmed diagrammide ja graafikutena, aidates tuvastada populaarseid otsinguid ja luua asjakohast sisu.

Keyword Surfer

Keyword Surfer on Chrome veebibrauseri laiendus, mis pakub kiiret märksõna analüüsi otse Google’i otsingutulemuste lehel. See näitab otsingumahtu, seotud märksõnu ja hinnangulist klikkide arvu, võimaldades hõlpsasti leida populaarseid märksõnu.

SEOquake

SEOquake on tasuta SEO tööriist, mis pakub brauserilaiendina laia valikut SEO mõõdikuid. See võimaldab analüüsida veebilehtede optimeerimist, hinnata konkurentsi ja saada kiire ülevaade märksõnade tulemuslikkusest, pakkudes väärtuslikku teavet otse otsingumootori tulemustes.

Parimad tööriistad

Kuigi turul on saadaval mitmeid tasuta tööriistu, siis üldiselt on need väga konkreetsele tegevusele suunatud või limiteeritud võimekusega. Parimad tööriistad on siiski tasulised, ent nende väike igakuine kulu oluliselt lihtsustab sinu tööd. Seejuures ei aita need tööriistad vaid märksõnu valida, aga analüüsida ka nende edukust ja parimad annavad lausa näpunäiteid, mida kõike saab parandada. Paljudel tasulistel tööriistadel on tasuta prooviperiood, mis võimaldab nendega enne ostuotsust lähemalt tutvust teha.

Semrush

Semrush on terviklik SEO tööriist, mis pakub põhjalikku märksõna analüüsi, konkurentsianalüüsi ja sisu optimeerimist. See võimaldab jälgida oma veebilehe ja konkurentide tulemuslikkust, pakkudes väärtuslikku teavet otsingumahtude, märksõna raskuste ja trendide kohta.

Ahrefs

Ahrefs keskendub märksõnade uurimisele ja backlinkide analüüsile. See tööriist annab põhjaliku ülevaate konkreetsete märksõnade populaarsusest ja konkurentsist ning aitab leida uusi märksõnaideid ja võimalusi sisu loomiseks.

Ubersuggest

Ubersuggest on kasutajasõbralik tööriist, mis pakub märksõna ideid, konkurentsianalüüsi ja sisu ettepanekuid. See on ideaalne väiksematele ettevõtetele ja algajatele, pakkudes praktilisi ja hõlpsasti mõistetavaid andmeid.

SE Ranking

Se ranking on taskukohane ja mitmekülgne SEO tööriist, mis hõlmab märksõnade jälgimist, veebilehe auditeerimist ja konkurentsianalüüsi. See pakub täpseid andmeid otsingumahust, märksõna raskustest ja positsiooni jälgimisest, aidates kasutajatel oma SEO strateegiat tõhusalt hallata.

See on vaid lühike ülevaade mõningatest SEO tööriistadest, mis aitavad sul oma tööd efektiivsemalt teha. Kindlasti leiab veebist iga SEO-ga tegelev spetsialist endale meelepärased tööriistad.

Kuidas kasutada analüüsi tulemusi sisu loomisel?

Kui analüüsi tulemusel on selgunud, milliseid märksõnu tuleks kodulehel kasutada, siis tuleb need nutikalt ka kodulehele integreerida. Selleks on oluliselt rohkem võimalusi, kui vaid tekstides nende sõnade kasutamine.

Pealkirjad ja alampealkirjad

Kasutage peamisi ja täiendavaid märksõnu asjakohaste lehtede pealkirjades. Nii saab otsingumootor kohe aru, et lehe märksõnaks valitud sõna või fraas on just konkreetsel lehel relevantsed. Kindlasti ära unustada ka pealirju vastava kategooria H-tagiga markeerides.

Metaandmed, URL-id ja visuaalne sisu

Metapealkirja ja -kirjeldus näeme me eelkõige otsingumootoris. Need on lühikesed pealkirjad ja kirjeldused, mis annavad juba otsingumootoris aimdust, millest antud lehel kirjutatakse. Märksõnu võiks kasutada ka veebilehe URL-ides, lisades lehele veelgi usaldusväärsust ja kindlust, et märksõna vastab lehe sisule.

Ka kõigile visuaalidele, mis on lehele lisatud, tuleks lisada asjakohane alt-kirjeldus. Nii tulevad sinu lehe visuaalid paremini esile näiteks Google Images otsingutulemustes.

Sisu loomine

Kõige lihtsam viis kodulehele märksõnu lisada, on seda sisuga. Kasuta märksõnu reklaamtekstides, toodete ja teenuste kirjelduses, aga ka ettevõtte kohta käivates tekstides. Sisus on võimalik kasutada iga tasandi märksõnu, sest asjakohased märksõnad vaid tugevdavad lehte.

Kui kodulehele sisu loomine on raskendatud, kaalu ka blogi või uudiste sektsiooni lisamist. Seal on võimalik jagada klientidele taustainfot, õpetusi, häid nippe ja muudki, mis on sinu toodete ja teenustega seotud. Tihti ei otsigi inimesed kohe konkreetset teenust või toodet, vaid lahendust, mis aitaks nende probleemi lahendada.

Heaks tavaks on olulised märksõnad paigutada tekstis ette poole, sest Google eeldab, et kõige olulisem on alati lehel alguses välja toodud.

Korduma kippuvad küsimused

Ühest küljest on SEO lihtne vahend, mis võib anda märkimisväärseid tulemusi, kui see on kvaliteetselt tehtud. Teiselt poolt on aga tegemist võrdlemisi tehnilise turundusliku vahendiga, mis vajab nutikust ja head analüüsi, et tulemusi tuua. Kui sa just ei ole SEO spetsialist, siis kindlasti on sul tekkinud mõningaid küsimusi.

Mis juhtub, kui märksõnad on valesti valitud?

Tahaks küll öelda, et valesti valitud märksõnad on lihtsalt kasutamata võimalus, ent tegelikult viib see käega katsutavate tagajärgedeni.

 • Väike orgaaniline liiklus – uisa-päisa valitud märksõnad võivad vähendada veebilehe nähtavust otsingumootorites, kuna kasutajad ei leia sinu sisu asjakohaste otsingute kaudu.
 • Madalam konversioonimäär – kui märksõnad ei vasta sihtrühma kavatsustele, ei pruugi külastajad leida otsitavat teavet, mis vähendab konversioone. Olgu siis eesmärgiks müük või kliendibaasi suurendamine.
 • Kõrge põrkemäär – ebavajalikud märksõnad võivad tuua vale sihtrühma, kes lahkub lehelt kiiresti, suurendades põrkemäära. See jällegi annab otsingumootorile signaali, et leht ei ole kasutajatele relevantne ning see positsioneeritakse madalamale.

Kui tihti peaks märksõnu uuendama?

Märksõnu tuleks uuendada regulaarselt, et tagada SEO strateegia efektiivsus ja kohandumine turu ning konkurentide uuendustega. Üldiselt soovitatakse märksõnu üle vaadata ja uuendada vähemalt kord kvartalis, kuid sagedus võib varieeruda sõltuvalt valdkonnast ja konkurentsist. 

Märksõnade uuendamine hõlmab otsingumahtude, konkurentsi ja kasutajate käitumise jälgimist ning nende andmete põhjal SEO strateegia kohandamist. Lisaks tuleks pidevalt jälgida sisu toimivust ja teha vajalikud muudatused, et olla asjakohane. Uuenda vananenud teavet ja täienda olemasolevat sisu uuega.


Kuvatõmmis Google Search Console’st. Pildilt on näha, milliste märksõnadega jõuavad kasutajad SoWoodi lehele.

SEO on justkui kombinatsioon täppisteadusest ja ennustuskunstist. Pidevalt muutuvas keskkonnas, kus mängijaid on palju, tuleb SEO-d võtta kui hügieenitegevust. Nii nagu hoiad kontori korras, et külalistel oleks meeldiv olla, nii peab ka sinu virtuaalne kodu olema esinduslik. Ja kui klient ei leia sind üles, sest kontoriuksel pole silti, nii ei leia ta sind ka veebist, kui SEO on tegemata. Kui tunned, et endal jõud peale ei hakka, võta ühendust ja aitame sul oma virtuaalkodu nähtavaks teha.