Tartu Ülikooli Kliinikum

  • Tehnoloogiad: Angular, PHP

Tartu Ülikooli Kliinikumi “Antibakteriaalse ravi veebirakendus” on loodud tervishoiutöötajatele kasutamiseks, kiirendades ning lihtsustades arstide tööd. Tegemist on rakendusega, kuhu saab sisestada ravimid ja sümptomid, ning mis kuvab kasutajale välja vajalikud ravimid ja kogused. Disainis võeti aluseks TÜ CVI ehk stiiliraamat.

Tartu Ülikooli Kliinikumi tarkvaraarendus, veebirakenduse loomine, digipartner Web Systems

Excel jääb info haldamiseks väikseks

Algselt hoidis Tartu Ülikooli Kliinikum kogu informatsiooni lihtsas Exceli tabelis, kus tervishoiutöötaja pidi näpuga järge ajama, et õige info kokku koguda. See aga ei olnud väga jätkusuutlik ega efektiivne lahendus. Klient leidis, et üksi oma jõududega on asja edasi arendamine liialt keerukas.

Keerukas süsteem

Niisiis tutvustas Tartu Ülikooli Kliinikum meile enda loodud algmaterjali ning meie ülesanne oli luua rakendus, mis ühendab endas erinevad infoväljad nagu näiteks haiguse ning ravimi klassifikaatorid, haigustekitaja, toimeaine, diagnoos, ning kuvaks valitud info põhjal välja õige ravi. Lihtsustatult öeldes – kui tuleb patsient kopsupõletikuga, siis tervishoiutöötajad näevadki rakendusest kohe, mis on esmane ravi, ravi annus jm. Hiljem, kui tulevad laborist vastused haigustekitaja (bakteri) kohta, siis on võimalik vastavalt haigustekitajale rakendusest info üles leida ja patsiendile sobiv ravi määrata. Kuna infovälju oli palju ja lisaks oli vaja arvestada ka eritingimustega, nagu näiteks allergiate puhul alternatiivse ravi kuvamine, siis oli kogu süsteemi loogika loomine parajalt keeruline, aga lõppkokkuvõttes väga rahuldust pakkuv protsess.

Tartu Ülikooli Kliinikumi tarkvaraarendus, veebirakenduse loomine, digipartner Web Systems

Kasutatud tehnoloogiad

Loodud veebirakenduse back-end arenduses on kasutatud PHP tehnoloogiat ja meie enda poolt loodud Composer’i PHP pakkide/sõltuvuste halduspõhist lahendust. Front-end on loodud kahes osas, mõlemad tehtud kasutades Angular’i. Äpi pool on loodud lihtsam HTML vastavalt kujundusele ning halduse poolel kasutatakse Angular Material’i komponentide library.

Vaatega tulevikku

Nüüd on TÜ Kliinikumil rakendus, mida on admin keskkonnas kerge hallata ja kuhu lihtsa vaevaga infot sisestada. Rakendusele on lisatud võimekus muuta veebilehe kontrastsust ja fondi suurust ehk et uus antibakteriaalse ravi veebirakendus vastab ka vaegnägijate vajadusetele. See projekt on näide sellest, kuidas oleme pühendunud keerukaid väljakutseid edukalt lahendama, pakkudes klientidele tõhusaid ja jätkusuutlikke lahendusi.