Kuidas panna ChatGPT eesti keeles enda kasuks tööle?

Tehisintellekt ehk AI on viimastel aastatel teinud tohutuid edusamme, muutudes üha enam osaks meie igapäevaelust. Tehisintellekt leiab kasutust paljudes valdkondades, olles mõnes neist lausa äriliselt eluvajalik.

Meditsiinis aitab AI diagnoosida haigusi ja kujundada personaalseid ravimeetodeid, samas kui finantssektoris aitab see analüüsida turutrende ja ennustada majanduslikke muutusi. Hariduses on AI-st saanud väärtuslik abiline nii õpetajatele kui õppuritele ning logistikas aitab tehisintellekt iseseisvalt optimeerida operatsioone.

ChatGPT, juturobot, tehisintellekt, AI, Web Systems

Üks silmapaistvamaid näiteid AI levikust ja selle tungimisest igapäevaellu on ChatGPT – OpenAI loodud keeletehnoloogia, mis on kiiresti kogunud populaarsust nii tehnoloogiaentusiastide kui ka tavakasutajate seas. ChatGPT pole mitte lihtsalt lõbus kõrgtehnoloogiline juturobot, vaid praktiline tööriist, mis on leidnud rakendust paljudes valdkondades.

Foto: Unsplash

ChatGPT ei ole ainult tehnoloogiline saavutus. See on ka sild inimeste ja masinate vahel, muutes viisi, kuidas me suhtleme tehnoloogiaga. Selle mõju ulatub kaugemale lihtsatest tehnilistest rakendustest, pakkudes uusi võimalusi loovuseks, innovatsiooniks ja isegi inimsuhete edendamiseks tehisintellekti abil.

ChatGPT eesti keeles

Veel mõnda aega tagasi olid enamus tehisintellektil põhinevaid vestlusroboteid saadaval vaid inglise keeles. Sellise tehnilise tööriista arendamine on keerukas ja aeganõudev protsess, mis tingib, et eelkõige arendatakse neid vaid levinuimatele keeltele. Keelte valikut mõjutab ka selles keeles saadava sisu kättesaadavus ja usaldusväärsus, sest tehisintellekt vajab võimalikult suurt andmekogu, et enda oskusi arendada.

Tänaseks on ChatGPT jõudnud ka eesti keeleni ning juturobotiga on võimalik täitsa arukat vestlust pidada emakeeles. Küll aga ei ole ChatGPT eesti keele oskused veel samal tasemel nagu laiemalt levinud keeltes. Kohati on lauseehitus liigselt inglise keelest tuletatud, mõnikord on käänded vigased. Kindlasti vajab mudel veel tööd, et loodav tekst oleks suupärasem ja peegeldaks rohkem igapäevaselt kasutatavat keelt. Seniks tasub tekstid siiski täiendavalt toimetada.

GPT4 avaldamisega on AI eestikeelne areng samuti saanud jõudu juurde ning mida enam seda kasutatakse, seda rohkem on võimalust juturobotil ka edasi areneda ja iseseisvalt õppida. Juba täna võib ChatGPT-lt saada avaldamisvalmis kirjatöö, kui teema ei ole liigselt keerukas. Ent täna veel eestikeelsed loomeinimesed muret tundma ei pea, et tehisintellekt nende töö endale krabaks.

Foto: Unsplash

Kes tunneb rohkem huvi selle kohta, kuidas ChatGPT-l eesti keele õpingud lähevad, sellel tasuks lugeda lähemalt Postimehes avaldatud artiklit, kus EKI keeleteadlased just sel teemal arutlevadki.

ChatGPT turunduses: uued võimalused

Tehisintellekti kasutamine turunduses on kiiresti kasvav trend ja ChatGPT on selle arengu esirinnas. ChatGPT pakub turundajatele uusi ja põnevaid võimalusi, alates sisuturundusest kuni isikupärastatud turunduskampaaniateni. Selle võime genereerida kvaliteetset inimlaadset teksti avab uued uksed turundusstrateegiate ja kliendikogemuse parandamiseks.

ChatGPT abil saavad ettevõtted luua kaasahaaravamat ja isikupärasemat sisu, mis on oluline edukate turunduskampaaniate jaoks. Lisaks mitmekülgsemale sisule aitab ChatGPT turundajatel aega säästa ning teha neid ülesandeid, milleks ei ole niivõrd efektiivseid tööriistu nagu ChatGPT.

Tehisintellekt võib aidata luua mistahes turunduslikku ja müügisuunitlusega sisu, olgu selleks siis tootekirjeldused kodulehel, blogipostitused uudiste rubriigis või kodulehe SEO optimeerimine. Seejuures ei ole ChatGPT abiks vaid tekstiloomes, aga aitab ka olemasolevat sisu analüüsida ja anda soovitusi selle parendamiseks ja optimeerimiseks. Muidugi saab see aidata ka vajalike tõlketöödega, mis hetkel küll tasuks veel toimetajal lasta enne avaldamist üle vaadata.

Foto: Kuvatõmmis ChatGPT-st

Sisuturundus ja ChatGPT

Turundajatele on ChatGPT muutumas hindamatuks abiliseks. See võimaldab kiiresti ja tõhusalt genereerida kvaliteetset sisu, nagu blogipostitusi, sotsiaalmeedia postitusi ja uudiskirju. ChatGPT abil saab luua ka veenvaid reklaamtekste ja brändilugusid, mis tõmbavad sihtrühma tähelepanu.

Lisaks võimaldab ChatGPT optimeerida sisu SEO suhtes – genereerida SEO-sõbralikke pealkirju ja metakirjeldusi, mis on olulised veebilehtede nähtavuse suurendamiseks otsingumootorites. ChatGPT kasutamine sisuturunduses aitab mitte ainult säästa aega ja ressursse, vaid ka suurendada sisu mitmekesisust.

Foto: Kuvatõmmis ChatGPT-st

Isikupärastatud turunduskampaaniad ChatGPT abil

Isikupärastamine on tänapäeva turunduses võtmetähtsusega, sest ükski tarbija ei soovi tunda, et talle midagi lihtsalt pähe määritakse. ChatGPT suudab analüüsida kasutajaandmeid ja pakkuda isikupärastatud soovitusi, mis loovad isiklikuma tarbijakogemuse. Masin võimaldab detailselt analüüsida tarbijaid ning selgitada välja nende personaalsed eelistused.

ChatGPT abil on võimalik läbi viia ka tarbijauuringuid, koguda andmeid ning neid põhjalikult analüüsida. See võimaldab ettevõtetel luua sihitud turunduskampaaniaid, mis põhinevad klientide eelistustel ja käitumisel, mis on omakorda aluseks nende ostuotsuse sooritamisel.

Tehisintellekti roll hariduses

Ei tasu olla naiivne ja arvata, et tehisintellekti arenedes ei jõua see ka haridusse. Kuigi meedias kajastatakse pigem sellega kaasnevaid ohte nagu plagiaadioht ja õpilaste vähenev võime iseseisvalt teksti luua, siis ei saa ka eitada, et tehisintellektil on omad plussid. Kui neid korrektselt kasutada, võivad kasu saada nii õpilased kui ka õpetajad.

ChatGPT kasutamine õpetamisel ja õppimisel

Õpetajate jaoks on ChatGPT kasulik tööriist, mis aitab vähendada töökoormust ja parandada õpetamise efektiivsust. ChatGPT abil saab genereerida õppematerjale, luua ülesandeid ja isegi hinnata õpilaste töid.

Õpetajad saavad keskenduda rohkem õpilaste individuaalsetele vajadustele ja pakkuda personaalsemat õpet. Samuti on ChatGPT abiks õpetajatele, kes soovivad integreerida tehnoloogiat oma õppetöösse, pakkudes uusi ja innovaatilisi viise materjalide edastamiseks.

Õpilaste puhul võimaldab ChatGPT parandada nende õpioskusi ja toetada iseseisvat õppimist. ChatGPT võib aidata õpilastel struktureerida ja planeerida esseesid, pakkudes esialgset tagasisidet ja lisaideid täiendusteks.

Foto: Kuvatõmmis ChatGPT-st

Tööriist võimaldab pidada dialoogi ja harjutada näiteks ettekandeid või küsimustele vastamist, mis on oluline kriitilise mõtlemise ja analüüsioskuste arendamisel. Lisaks võib ChatGPT olla abiks tekstide toimetamisel, aidates parandada õigekirja, stiili ja sõnavalikut, eriti inglise keeles kirjutatud tekstide puhul.

Nagu varem mainitud, on hariduse kontekstis tehisintellektil pigem negatiivne maine, sest enamasti eeldatakse, et õpilased kasutavad seda vaid oma kodutöö tegemiseks. ChatGPT eetilisusest ja selle kasutamisest hariduses on kirjutanud ERR-i uudisteportaalis ka Tallinna Ülikooli lektor Oliver Laas.

Tehisintellekt kui uus klienditeenindaja

Pea igal ettevõttel on mingil kujul ning mingis mahus vaja pakkuda oma klientidele kliendituge. Nii oleks naiivne eeldada, et tehisintellekt ei leia oma kohta klienditeeninduses. Kuigi tehisintellekt ei ole võimeline asendama füüsilist klienditeenindust näiteks restoranides ja kauplustes, siis just digikanalites toimuva suhtluse puhul võib ChatGPT-st rohkelt kasu olla.

Foto: Unsplash

ChatGPT kasutamine klienditeeninduses on eriti kasulik klientide päringutele vastamisel, informatsiooni jagamisel, probleemide analüüsimisel ja lahendamisel ning kliendisuhtluse automatiseerimisel. Tehisintellektil on seejuures mitmeid eeliseid:

Kättesaadavus: ChatGPT on klientidele kättesaadav 24/7, mis on kasulik ettevõtetele, mis vajavad, et nende klientidega suheldaks igal ajal.

Kiirus: ChatGPT suudab kiiresti reageerida kliendipäringutele, mis võib viia kiirema lahenduseni ja parandada kliendirahulolu.

Kuluefektiivsus: ChatGPT kasutamine klienditeeninduses võib aidata ettevõttel säästa raha, vähendades vajadust inimklienditeenindajate järele.

Järjepidevus: ChatGPT suudab pakkuda järjepidevaid vastuseid kliendipäringutele, mis aitab tagada, et kliendid saavad alati korrektse ja asjakohase info.

Kuidas mina personaalselt ChatGPT-st kasu saan lõigata?

Kui siiani oleme kirjeldanud pigem viise, kuidas ChatGPT eesti keeles sisu aitab luua erinevates äriolukordades, siis tegelikult on see tööriist ka imeline abivahend igapäevaelus. Tänu analüüsivõimele on ChatGPT võimeline lihtsustama ka mitmeid meie igapäevaseid toimetusi.

Näiteks võid lasta ChatCPT-l koostada enda nädalamenüü ning selle põhjal poe ostunimekirja. Järgmine kord reisiplaane tehes võid reisiplaani lasta koostada hoopis tehisintellektil. ChatGPT aitab konverteerida valuutat ja mõõtühikuid, otsib välja ilmateate või soovitab isegi meelepärase restorani. Enne tähtsat tööinverjuud saad ChatGPT abil olukorra läbi mängida või tema peal oma müügiteksti katsetada.

See on selge märk sellest, kuidas tehisintellekt vaikselt ja märkamatult meie igapäevaelu osaks saab. Seejuures ei tasu seda üldse mitte karta, sest tänapäevases info ülekülluses ongi endal raske orienteeruda ning vajalikku infot efektiivselt leida. Miks mitte kasutada enda elu lihtsustamiseks sobivaid tööriistu nagu ChatGPT.

Kuidas saada ChatGPT-ga eesti keeles parim tulemus?

ChatGPT on justkui elav organism, mis õpib ja areneb ajas. Selle tulemuslikkus sõltub tihti meie antavast sisendist ja nii saame ise ka palju ära teha, et aidata ChatGPT-l kvaliteetsemat ja ootustele vastavamat sisu luua. Mõned lihtsad näpunäited, mis teevad ChatGPT töö tulemuslikumaks.

Näpunäiteid ootuspäraseks tulemuse saavutamiseks

  • Ole oma päringus konkreetne ja küsi täpselt, mida soovid saada. Mida lühemalt suudad oma soovi väljendada, seda lihtsam on ChatGPT-l sulle vastata.
  • Kasuta loomulikku kõnekeelt, sest ChatGPT on õppinud igapäevases keeles suhtlema. Vajadusel lisa sõnu, et täpsustada konteksti, kui sõnal võib olla mitu tähendust.
  • Kui tahad, et tekstis sisalduksid kindlad märksõnad, anna need ChatGPT-le ette. Nii on see võimeline sisu optimeerima otsingumootoritele.
  • Täpsusta, mis stiilis teksti soovid. Kui sul on kindel sihtgrupp, kellele kirjutad, võid ka seda ChatGPT-le öelda, sest see oskab oma kirjutamisstiili vastavalt olukorrast kohandada.
  • Kui masin annab sulle ebakorrektse vastuse, paranda teda, et ta saaks õppida.
  • Kui saadud tekst ei vasta ootustele, anna ChatGPT-le tagasisidet ja palu teha parandused. Masin on võimeline oma teksti vastavalt juhendile muutma.

ChatGPT: mis see on ja kuidas see töötab?

ChatGPT on OpenAI poolt loodud tehisintellektil põhinev vestlusrobot, mis on kujunenud oluliseks tööriistaks mitmes valdkonnas, alates turundusest ja sisu loomisest kuni programmeerimiseni. Selle võimekus lahendada erinevaid teksti loomisega seotud ülesandeid on muljetavaldav, pakkudes kasutajatele uusi ja innovaatilisi viise tehisintellekti rakendamiseks igapäevaelus.

Foto: Pexels

Masin põhineb GPT (Generative Pre-trained Transformer) arhitektuuril. See on loodud selleks, et mõista ja genereerida inimkeelset teksti, pakkudes kasutajatele võimalust suhelda AI-ga mõlemale osapoolele arusaadav viisil. ChatGPT võib vastata küsimustele, kirjutada tekste, luua luuletusi, koodi, ja isegi imiteerida vestlust.

Tegelikult ei ole ChatGPT midagi erakordset, sest tehisintellekti on arendatud kaua ning suured keelemudelid on eksisteerinud pikalt. Kuna AI arendus on kallis ning väga ajamahukas investeering, siis siiani on keelemudeleid loodud konkreetsete ülesannete lahendamiseks ning peamiselt konkreetseteks ärirakendusteks. ChatGPT tulekuga on AI jõudnud massidesse võimaldades igaühel meist vestlusrobotiga jutustada.

Kuidas ChatGPT õpib ja areneb?

ChatGPT töötab, kasutades masinõppe meetodit, mida tuntakse ka kui süvaõpet (deep learning). Masin on treenitud kasutades suurt hulka tekstiandmeid. See õpib ära keelestruktuurid, konteksti ja isegi mõningad inimlikud suhtlusviisid ning on võimeline kasutama varasemalt kogutud infot uue ülesande täitmiseks. Kui kasutaja esitab küsimuse või kommentaari, analüüsib ChatGPT seda ja genereerib vastuse, püüdes jäljendada inimeste suhtlusstiili.

Masinõppe protsess on keerukas ning iga tehisintellekt õpib erinevalt. Kuid just tänu sellele keerulisele protsessile on võimalik vestlusrobotil anda niivõrd täpseid ning ka keeleliselt korrektseid vastuseid. Üldiselt on ühe tehisintellektil põhineva juturoboti aluseks kolmeastmeline õpiprotsess:

Foto: Kuvatõmmis ChatGPT-st

1. Eeltreening: ChatGPT õppimisprotsess algab eeltreeninguga, mille ajal söödetakse mudelisse suurel hulgal mitmekülgset infot. Arendamiseks vajalik andmemaht on inimesele hoomamatu. Seal hulgas on raamatuid, veebilehti, artikleid ja muid tekstilisi materjale, mis aitavad masinal mõista keelestruktuure, sõnavara ja erinevaid suhtlusviise. Eeltreeningu käigus õpib masin tuvastama ja jäljendama keelelisi mustreid nagu grammatika, kontekst, lauseehitus ja isegi kõnes kasutatavaid väljendeid.

2. Peenhäälestamine: Pärast eeltreeningut tehakse peenhäälestamine, näiteks ChatGPT-d treenitakse konkreetsemate andmetega. Näiteks tutvustati mudelile täpsemalt spetsiifilisi teemasid nagu meditsiin, õigusteadus ja tehnoloogia. ChatGPT õpib ka kasutajatega suheldes. Iga kord, kui kasutaja esitab küsimuse või annab tagasisidet, kasutab masin seda teavet oma vastuste ja suhtlusoskuste arendamiseks.

3. Jätkuv õppimine: ChatGPT kasutab kasutajatelt saadud tagasisidet, et tuvastada ja parandada oma vigu. See hõlmab nii faktivigu kui ka suhtlusstiili ja konteksti mõistmist. Ka OpenAI meeskond jälgib pidevalt masina toimivust ja teeb vajadusel uuendusi, et parandada selle täpsust, usaldusväärsust ja kasutajasõbralikkust.

Skandaalid ChatGPT ümber: väljakutsed ja ohukohad

Nagu eelkirjutatust selgub, on tehisintellekt kõikjal meie ümber ja selle kasutus lihtsustab paljuski meie elu. Ent nagu ulmefilmidest oleme näinud, võib tehisintellekt endas peita ka riske ja ohte. Kindlasti ei ole need täna sellisel tasemel, et peaksime kartma, et tehisintellekt meie elu kontrollima hakkab, ent on riske, mida tuleb juba täna ChatGPT-d kasutades arvesse võtta. Samuti on masinal hetkel veel teatavad piirangud, millega tuleb arvestada, kui seda oma töös kasutada.

ChatGPT ei suuda jäljendada inimlikku keerukust, mõtlemist ja emotsioone, mis võib muuta selle vastused pinnapealseks ja kohati emotsioonituks. ChatGPT töötab kõige kõige paremini, kui keskendub ühele kindlale ülesandele või eesmärgile ning võib raskustesse sattuda, kui palutakse tegeleda mitme ülesandega korraga. Kuna ChatGPT õpib loodud materjalidest ja kasutajatega peetavatest vestlustest, võivad selle vastused olla kallutatud või eelarvamustega.

ChatGPT-l on raskusi pikkade tekstide loomisega ja tal võivad puududa spetsiifilised valdkondlikud teadmised. Sellest tulenevalt tuleks ChatGPT eesti keeles loodud tekstidele alati teostada faktikontroll. Lisaks nõuab ChatGPT märkimisväärseid töötlemisressursse ja võib töötada halvasti vananenud arvutites.

Lisaks tehnilistele piirangutele on ChatGPT-ga seotud ka eetilised ja õiguslikud riskid. Näiteks on üks aktuaalne teema intellektuaalomandi õiguste rikkumine ja selle kasutamine kuritegelikel eesmärkidel nagu pahavara loomine. Seetõttu on oluline hoolikalt kaaluda ChatGPT kasutamisega kaasnevaid riske ja tagada selle vastutustundlik kasutamine.

Foto: Pexels

Tehisintellekt on muutumas üha olulisemaks osaks meie igapäevaelust, leides rakendust valdkondades alates meditsiinist kuni hariduseni. ChatGPT, OpenAI loodud keeletehnoloogia, on eriti silmapaistev näide AI levikust, pakkudes praktilisi lahendusi ja uusi võimalusi loovuseks ja efektiivsuseks.

ChatGPT eesti keeles on veel arengujärgus, kuid juba praegu on võimalik pidada arukat vestlust emakeeles ja luua võrdlemisi kvaliteetset sisu. ChatCPT 3.5 on saadaval tasuta ning tänu sellele on võimalik meil kõigil selle võimalustega tutvuda. ChatGPT tasuline versioon 4 lisab kasutajale mitmeid võimalusi nagu failide üleslaadimine ja veebiotsingud.