Kodulehe tegemine

Hea kodulehe tegemine on väljakutseid pakkuv protsess, pole ühesugust lahendust, mis sobiks kõigile. Veebilehe valmimise jaoks tasub varuda aega, et jõuda visuaalselt ning funktsionaalselt parima tulemuseni.

Kuidas näeb välja kodulehe tegemine ja kuidas jõuame edukalt toimiva leheni?

Eeltöö ja planeerimine

Meie meeskond teeb esmalt kindlaks, mis on sinu eesmärgid – millist tulemust ootad, mis on tulevase lehe siht. Olulised küsimused, millele vastuseid otsime, on mitmeid. See aitab paika panna kogu lehe struktuuri, funktsionaalsuse ja visuaalse väljanägemise.

  1. Mis on kodulehe eesmärk?
  2. Kes on peamised sihtgrupid? Mis saab olema peamine väärtus kliendile?
  3. Vajalik informatsioon kodulehel.
  4. Millised on sinu ettevõtte soovid? Ettevõtte visuaalne stiil? Kuidas eristud konkurentidest?
  5. Mis vanal kodulehel toimis, mis mitte?
  6. Veebilehe tegemise tähtaeg, eelarve?

Kui info on kokku kogutud ja esialgne idee olemas, mõtleme läbi kasutajakogemuse (UX disain). Eesmärk on muuta leht kasutajale võimalikult kiireks, kergeks ja arusaadavaks. Kliendile peab leht meeldima – siis ta veedab seal aega ning tarbib teenust ja tuleb hiljem uuesti tagasi!

Veebidisain

Kui üldine plaan on kohtumistel paika pandud, siis selle põhjal kujundab disainer kogu lehe üldise ilme ja väljanägemise. Valib ikoonid, fondid, värvid. Disainer peab alati silmas tulevast kasutajat. Kas sihtgrupp on noored, seeniorid, suured ärikorporatsioonid. Tuleb esitada just seda, mida nad otsivad, ja täpselt nii nagu nad seda ootavad.

Meie meeskonnal kehtib reegel – mobiilivaade esimesena! Ligi 60% internetti tarbivatest eestlastest kasutavad veebis surfamiseks ja ostude sooritamiseks oma telefoni.

Seega toetub kodulehe tegemine kindlale arusaamale, et iga loodav lehekülg peab olema skaleeruv ehk sobituma erinevate ekraanisuurustega (mobiil, tahvel, sülearvuti, lauaarvuti).

Toimub pidev suhtlus kliendi ja disaineri vahel, et esialgsed kavandid oleksid täpselt sellised nagu vaja. Lõpuks kinnitab klient disaini.

Arendus

Disainer edastab arendajatele kõik vajalikud disainifailid. Olenevalt töö mahust nõuab kodulehe tegemine ühe või mitme arendaja oskusi ja osavaid sõrmi, nemad teevad valmis kõik erilahendused ning seovad vajadusel kujunduse sisuhaldussüsteemiga. Arendajad võivad kasutada väga erinevaid tehnoloogiaid, aga peaaegu iga veebileht, mis on internetis hetkel kättesaadav, kasutab HTML-i , CSS-i ja Javascripti. Väga lihtsustatult öeldes, front-end arendaja loob selle, mida tulevane kasutaja näeb ja back-end arendaja paneb kõik tööle.

Testimine

Testimise etapp on kogu protsessi juures väga oluline, kuna tegemist on siiski nn käsitööga ja just sulle kirjutatud tööga. Ei ole olemas veavaba koodi ja seetõttu on põhjalik testimine ja seal ilmnenud vigade parandamine oluline. See annab hea ja pikaajaliselt toimiva tulemuse. Testimise käigus vaadatakse loodud lahendus põhjalikult läbi mitte ainult erinevates veebilehitsejates, vaid ka erinevates seadmetes. Loodud lahendused saavad testitud näiteks nii OS X, Windows, Linux, iOS ja Android seadmetega. Kui vead jääksid leidmata, jääksid ka kliendil ostud sooritamata või mõni tegevus tegemata. See oleks aga otsene kahju ettevõtte mainele.

Koolitus, veebilehe avaldamine ja hooldus

Kui kõik on lõplikult valmis, laeme veebilehe serverisse ehk koduleht läheb live´i. Kutsume kliendi ja tulevased haldajad sellega tutvuma. Viime läbi põhjaliku koolituse, käime samm-sammult loodud kodulehe läbi, teeme selgeks sisuhalduse ja vajadusel koostame juhendi, et lehe haldamine tulevikus mugav oleks.

Kodulehe tegemine ja valmimine aga ei tähenda, et koostöö läbi peaks olema. Vajadusel pakume kliendile hooldusteenust, (turva)uuendusi ning lisaarendusi.

Uue ja funktsionaalse kodulehe tegemine on meeskonnatöö tulemus. Igas etapis tegeleb kodulehega selle ala spetsialist, pühendades sellesse oma aja ja teadmised. Seetõttu ei pea kodulehe tellija omama väga suuri teadmisi või väga selget visiooni kodulehe tegemisest. Meie abi ning nõuga on kodulehe tegemine tellija jaoks lihtne ja mugav viis oma ettevõtlust edendada.