Mis on UX disain ja milleks seda vaja on?

Kõik veebilahendused – olgu selleks veebilehed, rakendused või infosüsteemid – teenivad selle kasutajat, aga kui need on üles ehitatud nii, et need kasutaja elu lihtsamaks tegemise asemel frustratsiooni tekitavad, siis ei ole ka loodaval veebilahendusel suurt mõtet, sest kasutaja suure tõenäosusega kas katkestab oma toimingu või leiab järgmiseks korraks alternatiivse lahenduse. Et sellist olukorda vältida, tuleb uut veebilahendust luues kasutada UX disaini. UX disain algab ettevõtte eesmärkide ja veebilahenduse kasutajate vajaduste mõistmisest. Tundes kasutaja psühholoogiat ja rakendades UX parimaid tavasid, on võimalik luua lahendus, mis pakub kasutajale positiivset ja meeldejäävat kogemust.

Mis on UX disain?

Kas sa oled kunagi mõelnud, miks mõnel veebilahendusel on liikumine sujuv ja otsitav lihtsasti leitav, samas kui mõnd teist lahendust kasutades tuleb ahastus peale? UX ehk kasutajakogemus hõlmabki seda, millise emotsiooni ja kogemuse sa veebilahendust kasutades saad.

UX disain arvestab iga detaili, mis aitab kujundada veebilahenduse kasutaja kogemust ja tema emotsiooni. UX-i peamine eesmärk on muuta kasutaja veebilahendusel navigeerimine võimalikult lihtsaks, tõhusaks ja meeldivaks.

See, mida oleme harjunud disaini all silmas pidama – ehk siis visuaal – on ainult üks osa kogu veebilahenduse planeerimise ja disainimise protsessist. Visuaal mängib küll väga suurt rolli kasutaja positiivse kogemuse loomisel, kuid pelgalt “ilus pilt” ei pruugi täita eesmärke ega rahuldada kliendi vajadusi.

Selleks, et saavutada veebilahenduse eesmärke ja täita kliendi ootusi, on vaja visuaal ehitada läbimõeldud struktuurile. Ainult siis, kui iga ilusa nupu, pildi ja tekstiploki paigutuse taga on ka mõte, suudab veebilahendus saavutada oma täit potentsiaali.

Lühidalt – UX disaineri ülesanne on ettevõtte eesmärgid ja olemasoleva või potentsiaalse kliendi vajadused kokku viia nii, et mõlemad pooled jääksid võitjaks.

Millest alustada UX disaini?

Selleks, et välja töötada parim lahendus, süüvib UX disainer põhjalikult sinu ettevõtte visiooni, eesmärki ja ootustesse. Ta teeb endale selgeks sinu ettevõtte müügieesmärgid ja sihtgrupi. Muuhulgas küsib sinu käest:

  1. Kes on sinu veebilahenduse kasutaja ja mis on selle eesmärk?
  2. Mis on kõige kriitilisemad kohad hetkel olevas lahenduses (kui see olemas on)?
  3. Milline on projekti ideaalne tulemus kirjeldades edu eesmärki.
  4. Kas on juba olemas uuritud tulemusi (turundus, kasutajate tagasiside jne)?

Seejärel loob ta vastavalt sinult saadud informatsioonile ja tüüpilistele UX standarditele prototüübi.

Sellisel kujul prototüüp annab sulle selgema ülevaate loodavast lahendusest nii, et visuaal ei segaks. Sa saad kogu lahenduse läbi käia esimesest sammust viimaseni (viimane samm on ostu sooritamine, kontakti võtmine vm lähtuvalt sinu eesmärkidest)

UX disainer uurib põhjalikult sinu ettevõttest leitavat materjali ja läheb sinna väga sisse, samas on ta neutraalne inimene, mistõttu on tal lihtsam näha murekohti ja neid välja tuua.

UX-is on väga oluline sinu ja disaineri vaheline koostöö – mõtteid vahetada ja põrgatada erinevaid ideid, anda tagasisidet. Nii sünnivad parimad lahendused.

Mida arvestada veebilahenduse teekonda luues?

Teekonda luues tuleb arvestada kindlasti sellega, et loodav kasutajateekond oleks nii sujuv, et tulevased kasutajad jõuaksid takistusteta eesmärgini. Lihtsuses peitub võlu.

UX disainer teab, kuidas on inimesed tüüpiliselt harjunud asju veebilahendustes kasutama või nägema. Oma sihtklienti tunned aga sina kõige paremini – kui vana ta on, mis soost, millega tegeleb jne – aga UX disainer teab, kuidas on sinu sihtklient harjunud veebis käituma ning oskab vastavalt sellele luua just tema jaoks sobiva teekonna.

Millised on tüüpilised UX-i vead?

Mis juhtub siis, kui luua veebilahendus nii, et UX-ile tähelepanu ei pööra? Tüüpilisemad UX vead, mis veebilahendustest silma paistavad:

Elementide ning teekondade madal leitavus ja avastatavus

Keeruline registreerimise protsess või päringute saatmine

Skaleerumise osas pressitakse leht kokku väiksematel seadmetel, kogu fookus kaldub ainult desktopi kogemusele. Siinkohal hea näide, kuidas Youtube on aastate jooksul muutunud.

Mobiilimenüü ülekoormus või halb leitavus. Hea näide Facebooki arengust.

Call-to-action (CTA) nuppude vale paigutamine, ei arvestata kasutaja liikumist.

Jah, sinu veebilahendus vajab UX disaini

Sa küsid “Miks”? Sest me ei saa midagi luua ilma arhitektuuri või struktuurita, me ei jõua kuskile eesmärki seadmata! Nii ka veebilahenduse tegemise puhul. Teekonna läbi mõtlemine ja paika panemine enne visuaalset disaini ja arendamist säästab sulle nii aega kui raha. Kõige ressursikulukam on muudatuste sisseviimine pärast veebilahenduse valmimist. Seevastu kõige optimaalsem on detailid kohe läbi mõelda ja paika panna.

UX disain võib kõlada peenelt ning sulle võib tunduda, et see on ainult hiigelsuurte ja rikaste ettevõtete pärismaa, kuid tegelikult peaks iga uut veebilahenduse tegemist alustama analüüsist ja UX teekonna välja joonistamisest.

Kui sul tekkis UX disaini kohta küsimusi või otsid partnerit, kes aitaks sind veebilahenduse teekondade läbimõtlemisel, ära kõhkle ja võta meiega ühendust!